Các bài viết

Thời gian: 18h - 22h30, thứ Sáu, ngày 04/9/2019; Địa điểm: Dreamplex Auditorium, 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Thời gian: 3 ngày 14-16 tháng 08 năm 2019 Địa điểm: - Bish Up,  tòa nhà A17, Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, TP HN. - Bish Up, tòa nhà Create, số 01 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, TP HN....
Thời gian: 3 ngày 08-10 tháng 04 năm 2019 Địa điểm: Manchester Grand Hyatt Hotel, 1 Market Pl, San Diego, CA 92101, USA.
Thời gian: 3 ngày 24-26 tháng 03 năm 2019 Địa điểm: Bish Up,  tòa nhà A17, Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, TP HN.
1