(Theo Cafe F , ngày 12/12/2019)  Topica đầu tư thêm 3,5 triệu USD phát triển nền tảng học tiếng Anh trực tuyến Kidtopi
(Theo CafeF  ngày 15/6/2019) Theo báo cáo của tổ chức uy tín HolonIQ (*), Việt Nam nằm trong 5 nước có những thương vụ đầu tư lớn nhất thế giới vào đào tạo trực tuyến năm 2018, xếp sau Trung...
1